Členovia Komisie

JOZEF VAŠKO

 

 • narodil sa v Prešove

 • Hru na organe a Cirkevnú hudbu študoval na Cirkevnom konzervatóriu v Opave (ČR), na Katolíckej univerzite v Ružomberku vyštudoval odbor Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby

 • počas štúdia na konzervatóriu pôsobil v rokoch 2011 - 2015 ako jeden z organistov Katedrály Božského Spasiteľa v Ostrave (ČR)

 • v rokoch 2015 - 2017 pôsobil ako organista v Rožňavskej diecéze a v rokoch 2017 - 2022 ako organista Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Jasove

 • ako sólový a komorný hráč vystúpil na koncertoch vo viacerých európskych krajinách (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Veľká Británia)

 • pôsobí ako jeden z organistov Dómu sv. Alžbety v Košiciach

 • spolupracuje s RTVS a TV Lux

 • od roku 2022 je tajomníkom Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS

 

 

FRANTIŠEK BEER

 

 • narodil sa a žije v Košiciach - Myslave

 • študoval odbor Cirkevná hudba na Konzervatóriu v Košiciach a na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a spolu s odborom Hra na organe na Musikhochschule Lübeck (Nemecko)

 • pôsobil ako organista dominikánskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach

 • počas štúdia v Nemecku pôsobil ako asistent organistu v Chráme sv. Jakuba v Lübecku a vo farnosti sv. Vizelína v Bad Oldesloe

 • v súčasnosti je organistom vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Košiciach - Myslave

 • je členom Komisie odborníkov pre historické organy pri Hudobnom centre v Bratislave a Arcidiecéznym organológom Košickej arcidiecézy

 • prevádzkuje známy YouTube kanál zameraný na liturgickú hudbu a propagáciu Jednotného katolíckeho spevníka

 • spolupracuje so Zborom sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety a účinkuje pri významných slávnostiach v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

 • od roku 2022 je znalcom Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS

 

 

KATARÍNA FEŇOVÁ

 

 • narodila sa v Humennom

 • študovala Cirkevnú hudbu na Konzervatóriu v Košiciach a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave

 • v súčasnosti je organistkou Farského kostola Všetkých svätých v Humennom

 • vedie chrámový zbor Magnificat pri Farskom kostole Všetkých svätých v Humennom

 


VILIAM GURBAĽ

 

 • rodák zo Šarišských Bohdanoviec

 • vyštudoval SPŠ Elektrotechnickú v Košiciach, Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach a odbor Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby na Katolíckej univerzite v Ružomberku

 • od roku 1989 je organistom a regenschorim Dómu sv. Alžbety v Košiciach

 • od roku 1992 vedie Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

 • v roku 2020 sa stal laureátom ceny Fra Angelico v kategórii hudobné umenie, ktorú udeľuje Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS

 • od roku 2022 je znalcom Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS

 

 

dp. MICHAL BODNÁR

 

 • narodil sa v Prešove

 • vyštudoval Hru na klavíri a Hru na organe na ZUŠ

 • pôsobil ako organista vo farnosti Prešov - Solivar, kde spolupracoval s miestnym chrámovým zborom

 • počas štúdií na Teologickej fakulte v Košiciach bol organistom Seminárneho kostola sv. Antona Paduánskeho a organistom Scholy cantorum Kňazského seminára sv. Karola Boromejského

 • v súčasnosti pôsobí ako farský vikár Farnosti sv. Ondreja v Košiciach - Podhradovej, kde sa venuje cirkevným hudobníkom a zboru a dohliada na úroveň liturgickej hudby

 • aktívne sa podieľal na opravách viacerých organov po celom Slovensku

 • zaujíma sa o stav organov vo svojom okolí a o prípadných možnostiach ich obnovy

 • príležitostne vypomáha ako organista

 

 

dp. LUKÁŠ MOHLER

 

 • narodil sa v Prešove

 • po maturite na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove nastúpil na Teologickú fakultu v Košiciach

 • v roku 2018 bol košickým arcibiskupom - metropolitom Mons. Bernardom Boberom vysvätený na kňaza

 • v rokoch 2018 - 2020 pôsobil ako farský vikár v Stropkove a od roku 2020 je farským vikárom vo farnosti Humenné - Pod Sokolejom

 • službe organistu sa venoval počas gymnaziálnych štúdií vo viacerých kostoloch v Prešove a v blízkom okolí

 • počas formácie v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach pôsobil ako organista Seminárneho kostola sv. Antona Paduánskeho a pôsobil tiež ako umelecký vedúci Scholy Cantorum Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 

 

 

dp. DÉNES TAKÁCS

 

 • narodil sa vo Veľkých Kapušanoch

 • na ZUŠ študoval Hru na klavír, neskôr počas štúdia na Teologickej fakulte v Košiciach študoval na ZUŠ Hru na organe

 • počas štúdia na Teologickej fakulte bol organistom Seminárneho kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach a tiež umeleckým vedúcim Scholy cantorum Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach

 • skúsenosti s gregoriánskym chorálom a zahraničnou organovou hudbou získal počas pobytu v kláštore benediktínov vo Veľkej Británii

 • pôsobí ako farár vo Farnosti sv. Martina v Drienovci (dekanát Moldava nad Bodvou)

 • zaujíma sa o organy vo svojom okolí, sleduje novostavby, opravy a celkový stav kráľovských nástrojov

 • dohliada na úroveň liturgickej hudby pri sv. omšiach v maďarskom jazyku v dekanátoch Moldava nad Bodvou a Veľké Kapušany

 • od roku 2022 je znalcom Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS