Cirkevní hudobníci v arcidiecéze

Na tomto mieste nájdete zoznam chrámových hudobníkov v Košickej arcidiecéze podľa farností pôsobenia. Nateraz prosíme tých z vás, ktorí ste ešte nevyplnili dotazník, o jeho vyplnenie. Nájdete ho tu. Ďakujeme.