Predohry k vianočným piesňam

Vážení organisti, milí kolegovia,

s radosťou vám oznamujem, že v tomto období vychádza nová zbierka predohier k všetkým známym vianočným piesňam z Jednotného katolíckeho spevníka.

Aj tentokrát som si dal veľmi záležať na tom, aby bol obsah zbierky vyvážený a aby ste aj cez Vianočné predohry mohli ako organisti zvýrazniť radosť a hĺbku vianočného obdobia vo svojich farnostiach. Zbierka obsahuje predohry kratšie, dlhšie, slávnostnejšie i meditatívnejšie - z každej oblasti niečo. Predohry sa okrem originálnych tónin nachádzajú aj v transpozíciách, aby ich mohli využiť aj tí z vás, ktorí piesne hrajú nižšie. V prílohe pripájam niekoľko ukážok.

Odporúčaná cena za jeden kus ostáva nezmenená a je vo výške 15€. Tento dobrovoľný príspevok slúži na pokrytie stále sa zvyšujúcich nákladov na komponovanie, grafickú úpravu, tlač a distribúciu nôt.

V prípade, že o novú zbierku predohier máte záujem, uveďte, prosím, počet výtlačkov a korešpondenčnú adresu, na ktorú mám noty zaslať v e-maile, ktorý môžete zaslať na adresu frantisekbeer@gmail.com.  

Okrem nových Vianočných predohier sú stále v ponuke aj Predohry k eucharistickým piesňam.

Budem rád, ak informáciu o ponúkaných dielach posuniete i svojim známym a kolegom organistom, ktorí by o noty mohli mať záujem.

S prianím všetkého dobrého

František Beer