Plán aktivít v roku 2023

Vážení kolegovia, milí priatelia,

pripravujeme sa na najväčšie sviatky tohto roka. Pred mesiacom naša komisia zasadla po prvýkrát v tomto roku. Chcem však jedným dychom doplniť, že zasadnutia nie sú našou jedinou agendou a komunikujeme medzi sebou priebežne. Na tento rok už máme naplánovaných niekoľko aktivít, s ktorými by sme Vás radi týmto textom oboznámili.

                Krátko po vzniku Komisie pre cirkevnú hudbu sme Vás informovali, že plánujeme začať organizovať dekanátne stretnutia chrámových hudobníkov, kde by sme sa s Vami stretávali, komunikovali a diskutovali. Určili sme si miesta, v ktorých by sme dekanátne stretnutia organizovali: Košice, Prešov, Humenné a Michalovce. Radi by sme stretnutia organizovali jedenkrát mesačne, vždy na inom mieste. Na tomto linku nájdete hlasovanie o termíne dekanátneho stretnutia: https://forms.office.com/e/z83Nt0CNVN Prosíme o Vaše vyjadrenie. Termín bude vybratý na základe najvyššej možnej účasti.

                Ďalšou aktivitou, ktorú pripravujeme a na ktorú Vás už teraz pozývame, je Púť chrámových hudobníkov. Púť sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2023 v Levoči. Program je momentálne vo fáze prípravy. Chceme však, aby bola púť dostupná pre každého, pripravujeme možnosť aj spoločnej dopravy z vybraných nástupných bodov. Na tomto linku: https://forms.office.com/e/TbHr6berJ9 nájdete dotazník, v ktorom nájdete plánované nástupné body. Budeme radi, ak ho vyplníte a prípadne aj pridáte ďalšie možné nástupné miesta.

                Aj v tomto roku pripravujeme Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov, ktoré sa uskutoční v Košiciach dňa 18. novembra 2023. Už teraz Vás srdečne pozývame!

                Naďalej prebiehajú práce na vyhodnocovaní Dotazníkov o stave chrámovej hudby a chrámových hudobníkov v našej arcidiecéze. Budeme vďační, ak o existencii dotazníkov budete informovať aj svojich známych, o ktorých viete, že Dotazník nevyplnili.

                Viacerí z nás sú súčasťou Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS. Po úvodnom tohtoročnom zasadnutí HS LK KBS predložila Plenárnemu zasadnutiu KBS svoje stanovisko k upraveným odpovediam. Plenárne zasadnutie KBS schválilo tieto zmeny. Povzbudzujeme Vás preto, aby ste (ak ste ešte nezaviedli) zaviedli tieto novinky:

  • Konkrétne ide o nový nápev odpovede Amen (a-me-e-n),
  • trojité Amen je potrebné uvádzať v súlade s úpravou jednoduchého Amen (a-me-e-n, a-a-men, a-men),
  • nápevy po pozdvihovaní je potrebné spievať podľa nápevov z LS I. Ak kňaz predspevuje podľa zaužívaného nápevu (staršieho), môžete hrať naďalej odpovede staršie.
  • Zároveň je možné naďalej spievať modlitbu Otče náš aj na nápev gregoriánsky slávnostný.

                Uvedomujeme si aj problém s nedostatkom kancionálov, ktoré si momentálne nie je možné zakúpiť. Sme v intenzívnom kontakte so Spolkom sv. Vojtecha a pracujeme na tom, aby čím skôr boli kancionály na pultoch predajní.

                Radi by sme do Vašej pozornosti dali aj užitočné odkazy, o ktorých možno neviete:

  • hudba.abuke.sk – webová stránka Komisie pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
  • hudba.kbs.sk – webová stránka Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS
  • spevnik.sk – webová stránka, na ktorej nájdete Direktórium pre kantorov, antifóny z Novej tvorby a staršie čísla časopisu Adoramus Te
  • notypreorgan.comehere.cz – webová stránka s veľkým množstvom spevníkov, notového materiálu, liturgických kníh, brožúr a príručok. Heslo je archiv

Ďakujeme Vám, že ste s nami a že máte záujem o naše aktivity. Tešíme sa a vážime si, že máte o tieto aktivity záujem. Už teraz sa tešíme na všetky stretnutia s Vami!

 

V Košiciach dňa 19. marca 2023.

 

Členovia Komisie pre cirkevnú hudbu

Jozef Vaško               dp. Michal Bodnár         dp. Lukáš Mohler           dp. Dénes Takács

František Beer         Katarína Feňová             Viliam Gurbaľ