Dekanátne stretnutia chrámových hudobníkov

Milí kolegovia,

ako sme Vás už skôr informovali, v tomto roku pre Vás pripravujeme Dekanátne stretnutia chrámových hudobníkov. Uskutočnia sa v mesiacoch máj, jún, september a október. Stretnutia sa konajú pre hudobníkov z viacerých dekanátov. Zúčastniť sa ich však môžu aj záujemcovia z iných dekanátov. 

Dekanátne stretnutie pre dekanáty HUMENNÉ, SNINA, VRANOV NAD TOPĽOU, STROPKOV

sa uskutoční v sobotu 14. OKTÓBRA 2023

NA FARSKOM ÚRADE V HUMENNOM, Brestovská 1.

Začiatok stretnutia bude o 9.30 hod. Predpokladaný záver o 11.30 hod. 

Program:

Privítanie

Informácia o aktivitách Komisie pre cirkevnú hudbu a HS LK KBS

Prezentácia zmien v novom preklade Rímskeho misála

Praktická prednáška (Zásady registrácie)

Diskusia

Záver

Prosíme, aby ste sa registrovali prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

Na stretnutí bude možné zakúpiť si Liturgické spevníky I, II, III, príručky A budú dvaja jedno telo, A svetlo večné nech im svieti, Mariánska kytica, Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky a ďalšie hodnotné publikácie.

Ďalšie dekanátne stretnutia sa uskutočnia:

- v júli pre dekanáty PREŠOV – STRED, PREŠOV – VÝCHOD, PREŠOV – ZÁPAD, OBIŠOVCE (časť bližšie k Prešovu), SABINOV, LIPANY, BARDEJOV v Prešove,

- v septembri pre dekanáty MICHALOVCE, SOBRANCE, TREBIŠOV, VEĽKÉ KAPUŠANY v Michalovciach,

- v októbri pre dekanáty HUMENNÉ, SNINA, VRANOV NAD TOPĽOU, STROPKOV v Humennom.

Miesta konania a ostatné podrobnosti budú uverejnené priebežne. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vaši členovia Komisie pre cirkevnú hudbu