Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov

Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme za váš záujem. Pre viac informácií nás kontaktujte na hudba@abuke.sk.

PROGRAM:

09.30 hod.  09.55 hod. Registrácia
10.00 hod.  10.15 hod. Otvorenie stretnutia
10.15 hod.  10.55 hod. Prednáška "Kritéria výberu vhodných spevov na nedele a sviatky" Katarína Feňová
11.05 hod.  11.45 hod. Prednáška "JKS včera a dnes" František Beer
11.55 hod.  12.35 hod. Prednáška "Žalmové nápevy a ich správne používanie" Jozef Vaško
12.40 hod.  13.30 hod. Obed
13.30 hod.  15.30 hod. Praktické vyučovanie
15.30 hod.  16.25 hod. Nácvik spevov na sv. omšu
16.30 hod.    Sv. omša, hlavný celebrant Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup