Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov v Košiciach

V sobotu 12. novembra sa v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach stretli chrámoví hudobníci Košickej arcidiecézy. Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov pripravila Komisia pre cirkevnú hudbu, ktorú zriadil košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober v septembri 2022, v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity, s Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského a v spolupráci a s podporou Arcibiskupského úradu v Košiciach.

Stretnutie sa skladalo z dvoch hlavných častí – teoretickej a praktickej. Otvoril ho o 10.00 hod. Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup a predseda Hudobnej subkomisie Liturgickej komisie KBS. Po krátkej modlitbe pozdravil všetkých prítomných, vyjadril radosť nad veľkým počtom prítomných chrámových hudobníkov a pripomenul, že „vznik Komisie pre cirkevnú hudbu je ovocím Synody a sme radi, že ukazuje svoje opodstatnenie“.

Dopoludňajší blok pokračoval tromi prednáškami, ktoré predniesli členovia Komisie pre cirkevnú hudbu. Prvú, s témou „Kritéria výberu vhodných spevov na adventné nedele a sviatky,“ predniesla Katarína Feňová. Vysvetlila zmysel jednotlivých spevov v liturgii sv. omše a oboznámila prítomných s vhodnými spevmi na jednotlivé adventné nedele a sviatky (Krista Kráľa, Nepoškrnené počate Panny Márie). V závere jej prednášky sa prítomným prihovoril dp. Lukáš Mohler, ktorý účastníkom stretnutia pripomenul základné prvky komunikácie medzi hudobníkmi a kňazmi. Vysvetlil, že hlavným liturgom je kňaz, a hoci hudobníci môžu mať iný názor na základe svojich vedomostí, sú povinní rešpektovať názor kňaza. Po prednáške nasledovala diskusia k téme. V druhej prednáške, s názvom „JKS včera a dnes,“ sa prihovoril František Beer. Vo svojej prednáške predstavil okolnosti vzniku a vývoj kancionála, ktorý používame dodnes. Vysvetlil, prečo sa v spevníku nachádza veľké množstvo vianočných a eucharistických piesní a svoju prednášku obohatil o historické nahrávky spevu v našich kostoloch. Súčasnú interpretačnú rovinu demonštroval na nahrávkach spevu veriacich zo slávností v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. V bohatej diskusii sa hovorilo o vhodných predohrách, potrebe dôkladnej znalosti piesní z JKS a o speve veriacich v našich kostoloch. Poslednú prednášku, na tému „Žalmové nápevy a ich správne používanie,“ predniesol Jozef Vaško. Vo svojej prednáške predstavil vývoj spevu žalmov v liturgii od prvotnej Cirkvi až podnes. Súčasťou prednášky bola praktická aplikácia verša žalmu na všetky gregoriánske módy a ich správny prednes. V diskusii sa hovorilo o správnom aplikovaní prízvukov a o správnom a vhodnom prednese žalmov.

Po spoločnom obede nasledovala praktická časť, v ktorej mohli účastníci prehĺbiť svoje znalosti v liturgickej hre na organe, v speve a v dirigovaní, pod vedením organistu Františka Beera, speváčky Júlie Gurbaľovej a dirigenta Viliama Gurbaľa.

Záver stretnutia patril nácviku spevov k sv. omši, ktorou stretnutie vyvrcholilo. Hudobne ju obohatil zbor vytvorený z účastníkov stretnutia. V Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho ju celebroval Mons. Marek Forgáč. Hudobne sa do nej zapojili všetci členovia Komisie pre cirkevnú hudbu: na organe hral František Beer, zbor viedol Viliam Gurbaľ, čítania spievali Jozef Vaško a dp. Lukáš Mohler, žalm spievala Katarína Feňová, evanjelium dp. Michal Bodnár, prosby dp. Dénes Takács.

Vo svojom príhovore sa biskup Forgáč zamýšľal nad liturgickými textami 33. nedele. Pripomenul, že „hoci v evanjeliu počujeme veľkú koncentráciu negatívnych javov, úkazov a hrôzy, počujeme aj hlboký rozmer nádeje, že toto všetko musí prísť, ale nie je to koniec.“ Povzbudil prítomných, že „prinášať Boha na tento svet vtedy, keď nám je fajn, keď je všetko dobré, je veľmi jednoduché, je to ľahké. Zjaviť Boha cez svoj život práve vtedy, keď prežívam ťažkosti, krízu a apokalypsu, to je pravé poslanie každého veriaceho človeka, každého kresťana.“ Spomenul tiež slová sv. Terézie: „život je krásny, ale nič by nebolo z tej krásy, keby nemala koniec.“ Ďalej pripomenul: „aj cesta môže byť krásna, ale čo by bolo z tej krásny, keby nemala koniec. Aj spánok môže byť krásny, ale čo by bolo z tej krásy, keby nemal koniec. Aj hudobné dielo môže byť nádherné, ale čo by bolo z tej nádhery, keby to dielo nemalo konca. Aj kázeň môže byť pekná a poučná, ale čo by bolo z tej krásy, keby nemala koniec. A to všetko platí aj pre náš svet.“

V závere sv. omše sa predseda Komisie pre cirkevnú hudbu Jozef Vaško poďakoval otcovi biskupovi za podporu, povzbudenie a osobnú účasť na stretnutí hudobníkov a hudobníkom za to, že prišli na stretnutie a všetci tak mohli prežiť tento deň spoločne. Biskup Marek Forgáč potom odovzdal pozdravné listy arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera cirkevným hudobníkom z celej arcidiecézy, ktorí si v tomto roku pripomínajú 25, 30, 35, 40 a 50 rokov svojej služby organistu alebo dirigenta.

Arcidiecézneho stretnutia chrámových hudobníkov sa zúčastnilo 127 cirkevných hudobníkov z každej oblasti Košickej arcidiecézy. Komisia pre cirkevnú hudbu v súčasnosti pripravuje formačno-vzdelávacie stretnutia pre chrámových hudobníkov v jednotlivých dekanátoch Košickej arcidiecézy, ktoré plánuje spustiť na jar budúceho roku. Najbližšie stretnutie arcidiecézneho formátu je plánované na november 2023 z dôvodu blízkosti sviatku sv. Cecílie, patrónky cirkevnej hudby a cirkevných hudobníkov.

Ďakujeme každému jednému z vás, ktorí ste neľutovali čas a prostriedky a prišli ste do Košíc, aby sme tento deň mohli prežiť spoločne. Veríme, že stretnutie naplnilo vaše očakávania. Ak niečo nebolo v poriadku, ospravedlňujeme sa vám za to a budeme radi, ak sa budeme môcť stretnúť aj nabudúce.

Vaši Členovia Komisie pre cirkevnú hudbu

Foto: Dominik Korytko, Mária Babčáková, Martin Ďurčo, Jozef Vaško