Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov 2023

Vážení a milí kolegovia,

aj v tomto roku vás v spolupráci s Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Košiciach, Kňazským seminárom sv. Karola Boromejského a Arcibiskupským úradom, srdečne pozývame na Arcidiecézne stretnutie chrámových hudobníkov, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. novembra od 9.30 hod. na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, na Hlavnej 89, v Košiciach.

Tešiť sa môžete na zaujímavé prednášky a diskusie k nim. 

Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára, ktorý nájdete tu.

Prosíme Vás o účastnícky príspevok vo výške 15€. Z neho budeme hradiť náklady na spoločný obed, priestory a ostatné organizačné výdavky. Srdečne Vám ďakujeme. 

PROGRAM:

09.30 hod.  09.55 hod. Registrácia (Aula sv. košických mučeníkov)
10.00 hod.  10.15 hod. Otvorenie stretnutia
10.15 hod.  11.00 hod. Prednáška s diskusiou: Výber hudby k vysluhovaniu sviatostí a svätenín - J. Vaško
11.15 hod.  12.00 hod. Prednáška s diskusiou: Tvorba jednoduchej predohry k piesni z JKS - F. Beer, Anjel Pána
12.10 hod.  12.40 hod. Diskusia 
12.40 hod.  13.30 hod. Obed (Atrium)
13.30 hod.  15.00 hod. Delená skúška zboru
15.00 hod.  16.15 hod. Spoločná skúška zboru
16.30 hod.    Sv. omša, hlavný celebrant Vdp. Dénes Takács (Seminárny kostol)

 

 

 

 

 

 

Na stretnutí bude možné zakúpiť si Liturgické spevníky a ďalšie hodnotné publikácie a príručky za zvýhodnenú cenu.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,
srdečne Vám ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa Arcidiecézneho stretnutia chrámových hudobníkov, ktoré sa uskutoční už túto sobotu 18. novembra na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, na Hlavnej 89. 
Dovoľujeme si Vám zaslať niekoľko organizačných pokynov:
  • diskusia bude riadená prostredníctvom webovej stránky slido.com. Do voľného riadka na úvodnej stránke napíšete číslo 4660122 a môžete písať svoje otázky alebo lajkom posúvať v poradí vyššie iné otázky, na ktoré by ste radi dostali odpoveď. Povzbudzujeme všetkých, aby ste pomohli aj menej internetovo zdatným kolegom zapojiť sa do diskusie touto formou. Ďakujeme.
  • parkovanie v priestoroch Teologickej fakulty nebude možné. Prosíme, aby ste využili parkovacie kapacity na priľahlých uliciach: Kováčska, Vodná, Mlynská, Kino Úsmev, Jumbo centrum, OC Aupark, OD Dargov.
  • tým z vás, ktorí ste prejavili záujem o účasť v zbore pri sv. omši zašleme notový materiál zajtra vo večerných hodinách.
  • tých z vás, ktorí ste nahlásili intolerancie a alergie na určité potraviny prosíme, aby ste tieto skutočnosti ohlásili personálu, ktorý bude vydávať obedy.
  • prosíme, aby ste účastnícky príspevok uhradili v hotovosti pri registrácii. Z neho budú uhradené náklady na obed a ostatné organizačné náklady. Ďakujeme Vám za podporu.
  • k dipozícii bude možnosť zakúpiť si liturgické spevníky, brožúry a príručky za zvýhodnené ceny (ako to poznáte z dekanátnych stretnutí hudobníkov) a tiež predohry p. Františka Beera. Platba bude možná v hotovosti.
  • počas celého dňa bude k dispozícii drobné občerstvenie (káva, voda).
  • ak by ste sa chceli zapojiť do záverečnej sv. omše ako lektori, prosím, aby ste to dali čo najskôr vedieť.